bes

BLI KJENT MED VÅR ARBEIDSPROSESS

I BES er vi opptatt av å ha gode prosesser mot våre kunder og deres leietakere. I våre øyne er dette viktig for å kunne levere et godt sluttresultat innenfor avtalte tidsfrister.


 SLIK JOBBER VI

1.

Oppstartsmøte

2.

Bestillingsmøte

3.

Byggeprosessen

4.

Forhåndsbefaring

5.

Overlevering

1.
OPPSTARTSMØTE
MED KUNDE

For at vi skal få best mulig forståelse av leveransen starter vi ofte prosessen med befaring av byggeprosjektet hvor vi gjerne sammen med byggherre og potensiell leietaker finner gode løsninger og blir enige om overordnede mål, ferdigstillelse, prosess og detaljer.

2.
BESTILLINGSMØTE MED LEVERANDØRER

Etter oppstartsmøtet med kunden, kaller vi inn alle underleverandører til møte hvor hele prosjektet gjennomgås og fremdriftsplan legges. Når prosjektet er gjennomgått, settes alle leveranser i bestilling.

3.
BYGGEPROSESSEN

Under hele prosessen følger vi tett på og kvalitetssikrer til enhver tid. Dette gjør at vi kan fange opp eventuelle utfordringer og gjøre tiltak for å få en bedre løsning i prosjektet.

4.
FORHÅNDSBEFARING

Når byggeprosessen nærmer seg slutten, tar vi med kunden og leietaker for å kvalitetssikre at leveransen er i henhold til forventningene.

5.
NØKKELFERDIG OVERLEVERING

Vår målsetning er at overleveringsmøtet er en hyggelig og uformell avslutning på et forventet resultat av prosjektet.